De 7 grundprincipper i mindfulness

IMG_20180715_203225 (1).jpg

Mindfulness handler om at fokusere din opmærksomhed på nutidens øjeblik uden at vurdere eller dømme. Med mindfulness meditationer træner du din bevidsthed og kommer mere tilstede i nuet i og med dig selv. Med mindfulness i dit liv åbner du op for mere livsglæde, taknemmelighed og indre ro.

Det kræver vedholdende øvelse at integrere mindfulness som en del af din hverdag.

Professor Jon Kabat-Zinn, har skrevet flere bøger om mindfulness og er den person, der bragte mindfulnessens lære fra østen og integrerede den i vesten.

 

Der er følgende 7 grundprincipper indenfor mindfulness.

Ikke-dømmen 

Vær et upartisk vidne til din oplevelse. Det handler om at være opmærksom på hvornår du er dømmende og så observere din egen dømmen. Ikke fordi du skal ændre på noget, men blot have opmærksomhed på situationen. Vi er ofte låst fast i reaktionsmønstre ud fra tidligere oplevelser (der er lagret i hjernen), uden at være objektivt opmærksomme på den aktuelle oplevelse/situation.

Ikke-stræben 

Intet mål andet end at være dig selv. Når vi træner mindfulness meditation er der intet mål, vi skal blot være til stede i nuet, med alt hvad der måtte være. Når du meditere skal du ikke præstere noget, men blot observere det der dukker op hos dig - uden at gøre noget ved det. Ikke at stræbe efter noget handler om at være bevidst nærværende, tillade alt der måtte være i og omkring dig og observere det med en neutral og objektiv holdning. 

Åbenhed 

Man kan også bruge begrebet “Beginners mind”, at se alt som det er for første gang. Som et barn der oplever og sanser noget for første gang, uden at være forudindtaget. Det handler om ikke at være “fanget” i hvordan det plejer at være eller en mening om hvordan det skal være. Vi skal være åbne og nysgerrig på personer, situationer, mad, naturen - hvad som helst, i præcis det øjeblik vi oplever det.

Accept

At se ting som de rent faktisk er i øjeblikket, og acceptere de ting eller situationer som du ikke kan ændre. Nogle ting har vi ikke kontrol over. Accept er ikke at give op eller bevæge dig væk fra dine værdier og principper, men du bruger utrolig meget energi ved at have modstand og kæmpe mod en situation du ikke kan ændre. Når du accepterer en situation, kan du bedre håndtere den efterfølgende.

Tålmodighed 

Forståelse for, at alt sker i sin egen tid. Hvis vi altid fokusere og længes efter noget ud i fremtiden, så går vi glip af nuet. Det er helt i orden at opleve utålmodighed, blot vær opmærksom på at du ikke haster videre med fokus på at opleve mere eller nå mere. Vores sind skifter ofte fra fortid til fremtid og du går dermed glip af det øjeblik der er i nuet.

Tillid

En grundlæggende tillid til dig selv, dine følelser og din oplevelser. Stol på din intuition og hav tillid til at det du mærker er det rigtige.

Tillid til at alt er som det skal være og at alt der sker, har en årsag. Tillid er med til at skabe trivsel, tryghed og troværdige relationer.

Give slip

Ved at udøve mindfulness bliver vi mere bevidste om vores tanker, følelser mm., både de positive og negative. Nogle tanker eller følelser vil vi prøve at undgå og andre holder vi fast i. At give slip på de tanker, følelser og impulser som du fornemmer, og vende tilbage til nuet er en balancegang, som skal trænes. Øv dig i at observere en given situation i øjeblikket, uden at vurdere eller reagere på den og giv så slip på den tanke der måtte være, for at vende tilbage til nuet og observere hvad der end må dukke op af tanker, følelser eller fornemmelser.

 

Mindfulness i hverdagen

Forskning viser at mindfulness skaber forandringer i hjernen ved at praktisere det dagligt. Den del af hjernen der styrer følelser som fx vrede, angst og depression mindskes og den del af hjernen der styrer følelser som glæde, lykke og kreativitet styrkes. 

Mindfulness kan integreres i hverdagen og i hvert øjeblik. Det er ikke kun når vi meditere. Vær bevidst opmærksom på det du laver i øjeblikket.

Når du børster tænder, så mærk tandbørsten i munden, bevægelserne, smagen osv. 

Når du spiser, så se din mad, duft den, smag den bid for bid og giv dig tid til at spise, prøv også at spise i stilhed engang imellem.

Når du sidder ved computeren, så mærk kroppen som den er i dette øjeblik, er der spændinger nogle steder, hvordan er din vejrtrækning og prøv at være i nuet med det du bruger computeren til.

Tag små pauser i løbet af dagen, hvor du lige stopper op og fokuserer på dit åndedræt, på fornemmelser i kroppen, uden at dømme dig selv. Blot vær til stede i nuet med dig selv.

Når du cykler eller kører bil, så prøv at vær opmærksom på det du passerer på vejen, når du holder for rødt lys, så benyt øjeblikket til at tag et bevidst, dybt og roligt åndedrag - læg mærke til hvordan der er inde i dig i det øjeblik, uden at vurdere eller dømme det du oplever.

Når du fx. går en tur, så læg mærke til de muskler i kroppen der aktiveres, de lyde du hører, det du ser. 

Ved hjælp af mindfulness meditationer kan du blive mere bevidst om hvilke vaner og mønstre du har og hvornår du evt. reagerer på autopilot. Mange oplever at komme hjem til sig selv igen, og finder ud af hvad der giver mere indre ro, nærvær, livsglæde og overskud.

Jeg har skabt Karmaveda, fordi jeg ønsker at inspirere og guide andre til mere nærvær, ro, balance og harmoni.

Livet leves i dette øjeblik, sørg for at du ikke går glip af det - mindfulness hjælper os med at være tilstede i nuet.

 

Nina

0 kommentarer

Der er endnu ingen kommentarer. Vær den første til at skrive en!